ZUŠ Jedovnice | Naše soubory

Naše soubory

Seznam zaniklých souborů najdete na samostatné stránce.

Dechový orchestr

Dechový orchestr ZUŠ Jedovnice započal svoji činnost v roce 2006. Po celou dobu jeho existence jej řídí pan učitel Josef Formánek.

Tento věkově nejmladší dechový soubor se skládá z žáků, kteří jsou na samém počátku svého hudebního vývoje. Proto jsou v jeho repertoáru zařazeny ty nejjednodušší skladby pro dechovku, kde hráči získají správné návyky, cit pro souhru a rytmus. Dechový orchestr vystupuje pravidelně na vánočních a závěrečných koncertech školy, ale nezřídka také v rámci různých kulturních akcí pořádaných v Jedovnicích a nejbližším okolí.

Soubor zároveň slouží jako hráčský předstupeň pro budoucí členy Big Bandu ZUŠ Jedovnice, popřípadě pro jedovnické dechové hudby Bivojanka a Olšověnka, kde často nacházejí absolventi ZUŠ svoje uplatnění.


Dechový orchestrDechový orchestrDechový orchestr v roce 2004Dechový orchestr v roce 2004Dechový orchestr v roce 2004
» Spustit prezentaci

ABC Band

Žesťový kvintet vznikl v roce 2015 z žáků dechového oddělení, kterým už byl dechový orchestr malý a chtěli okusit i jiný hudební žánr než klasickou dechovku. Nejde ovšem o klasický kvintet. Od samého začátku v něm totiž hraje osm žáků, nicméně z hlediska aranžmá notových zápisů zůstává kvintetem.

Jeho zaměřením je spíše moderní, popřípadě filmová hudba. V jeho repertoáru můžeme nalézt skladby skupiny Counting Stars, melodie z muzikálu Fantom opery, úpravy klasických rockových hitů jakým je např. Smoke on the Water, ale zabývá se i jazzovou produkcí, skladbami Jaroslava Ježka a podobně.

ABC Band vystupuje nejen na akcích školy, ale aktivně se zapojuje i do hudebního a kulturního dění městyse Jedovnice.


ABC BandABC Band
» Spustit prezentaci

Dětský pěvecký sbor Rosničky

Dětský pěvecký sbor existuje v ZUŠ Jedovnice od jejích počátků. Jeho podoba se v průběhu času mění společně s věkem žáků a počtem absolventů. V současnosti je těleso složeno z mladších žáků a působí pod názvem „Rosničky“.

Po prázdninové přestávce se sbor sešel opět v hojném počtu bezmála třiceti dětí z 1.- 4.tříd I. stupně. Polovinu dětí tvoří nováčci, proto se ve sborovém kolektivu musí nejprve rozkoukat a postupně se do něj začlenit. V tomto školním roce čeká Rosničky příprava na tradiční akce, na kterých sbor pravidelně vystupuje.

Už teď se děti těší na vystoupení při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu před kulturním domem v Jedovnicích, následně pak na vánoční koncert ZUŠ. Po novém roce se budou připravovat na Jarní koncert s ŽPS Píseň, vystoupení ke Dni matek a s koncem školního roku se rozloučí na Závěrečném koncertě ZUŠ.

Přejme dětem, aby se jim ve sboru líbilo a měly po celý rok radost ze zpívání.


RosničkyRosničkyRosničky
» Spustit prezentaci

Smyčcový soubor mladších žáků

Smyčcový soubor mladších žáků zahájil svou práci při základní umělecké škole Jedovnice počátkem školního roku 2016 / 2017. Navštěvuje jej 11 houslistů a 1 violoncellista. Pod uměleckým vedením paní učitelky Adély Stonavské se děti seznamují s hraním ve skupině. Získávají tím řadu nových zážitků, ať už ve formě nově vytvořených přátelství, či dobrého pocitu z kolektivně odvedené práce.

Různorodý výběr repertoáru bude jistě zajišťovat spokojenost jak na straně vystupujících, tak posluchačů. Soubor má v plánu vystupovat jak na větších koncertech pořádaných školou, tak i na interních besídkách jednotlivých učitelů.

Už teď se žáci těší na první vystoupení před publikem, kdy ukáží, co se společnými silami naučili.


Smyčcový soubor v roce 2016Smyčcový soubor v roce 2016
» Spustit prezentaci

Smyčcový soubor starších žáků

Smyčcový soubor starších žáků začal svou uměleckou kariéru pod taktovkou Adély Stonavské, učitelky ZUŠ Jedovnice, ve školním roce 2015/2016. Hrají zde žáci napříč ročníky. Momentálně jej navštěvuje 9 houslistů a 2 violoncellisté.

Hned svým prvním vystoupením, na vánočním koncertě žáků ZUŠ 22. 12. 2015 v Jedovnicích, orchestr potěšil nastudovanou kolekcí koled řadu posluchačů. Další koncert na sebe proto nedal dlouho čekat. Přišel již 8. 5. 2016 na počest svátku maminek. Nově nastudovaný repertoár, tentokrát z období baroka, opět oslovil mnoho příznivců klasické hudby.

Na letošní školní rok už smyčcové těleso pilně studuje nový repertoár, ve kterém se objevuje nejen hudba klasická, ale i filmová. Takže se obecenstvo může těšit na skvělý zážitek v podání našich umělců.


Smyčcový soubor v roce 2015