ZUŠ Jedovnice | Naše soubory

Naše soubory

Seznam zaniklých souborů najdete na samostatné stránce.

Big Band ZUŠ Jedovnice

Historie tohoto hudebního tělesa sahá do samotných počátků vzniku umělecké školy v Jedovnicích, která samostatně existuje od roku 1979. Soubory obsazené dechovými nástroji zde mají hlubokou tradici, o čemž svědčí skutečnost, že v Jedovnicích v současnosti působí dvě dechové hudby složené z bývalých žáků školy a na základní umělecké škole vedle tanečního orchestru úspěšně fungují i jeho sourozenci – Dechový orchestr a Junior Band.

Za dobu své existence procházel soubor mnoha proměnami. Sjednocujícím faktorem však vždy byla filozofie hráčského obsazení umožňující pohotovou transformaci orchestru tak, aby bylo možné repertoárově obsáhnout jak swingový či jazzový repertoár, tak i skladby klasické dechovky. V řadách souboru můžeme vidět jak současné, tak i bývalé žáky školy, z nichž někteří jsou studenty konzervatoří. Společně s dalšími učiteli pomáhají předávat zkušenosti mladším hráčům a rozvíjet tak tradiční dechové soubory v době, kdy na uměleckých školách obecně klesá poptávka po výuce hry na klasické dechové nástroje.

Orchestr pod taktovkou ředitele školy Mgr. Josefa Škvařila vystupuje na veřejnosti poměrně často. Můžeme jej slyšet jak na samostatných koncertech, tak i na mnoha dalších kulturních či společenských akcích. Repertoár tělesa je široký. Zahrnuje swingové melodie šedesátých let, známé evergreeny, jazzové skladby v různých úpravách, ale nalezneme v něm i popovou a rockovou produkci, koncertní skladby, a samozřejmě tradiční dechovku.

Významnou složku tělesa tvoří zpěváci. Je to dáno skutečností, že pěvecké oddělení ZUŠ Jedovnice je dlouhodobě na vysoké úrovni a jeho žáci se pravidelně umísťují na předních příčkách celostátních soutěží. Mladí zpěváci tak prostřednictvím spolupráce s orchestrem mají možnost získat cenné zkušenosti s vystupováním na velkých pódiích a do jisté míry je této spolupráci přizpůsoben i repertoár orchestru. Melodie v orchestrálním provedení ovšem tvoří nezanedbatelnou část repertoáru souboru.

Fotografie z vystoupení Big Bandu (tanečního orchestru) můžete nalézt na stránkách školy. Video sestřihy některých vystoupení je možné zhlédnout prostřednictvím Jedovnického infokanálu.


Taneční orchestrTaneční orchestrTaneční orchestrTaneční orchestrTaneční orchestr v roce 2013Taneční orchestrTaneční orchestrTaneční orchestr
» Spustit prezentaci

Dechový orchestr

Dechový orchestr ZUŠ Jedovnice započal svoji činnost v roce 2006. Po celou dobu jeho existence jej řídí pan učitel Josef Formánek.

Tento věkově nejmladší dechový soubor se skládá z žáků, kteří jsou na samém počátku svého hudebního vývoje. Proto jsou v jeho repertoáru zařazeny ty nejjednodušší skladby pro dechovku, kde hráči získají správné návyky, cit pro souhru a rytmus. Dechový orchestr vystupuje pravidelně na vánočních a závěrečných koncertech školy, ale nezřídka také v rámci různých kulturních akcí pořádaných v Jedovnicích a nejbližším okolí.

Soubor zároveň slouží jako hráčský předstupeň pro budoucí členy Big Bandu ZUŠ Jedovnice, popřípadě pro jedovnické dechové hudby Bivojanka a Olšověnka, kde často nacházejí absolventi ZUŠ svoje uplatnění.


Dechový orchestrDechový orchestrDechový orchestr v roce 2004Dechový orchestr v roce 2004Dechový orchestr v roce 2004
» Spustit prezentaci

ABC Band

Žesťový kvintet vznikl v roce 2015 z žáků dechového oddělení, kterým už byl dechový orchestr malý a chtěli okusit i jiný hudební žánr než klasickou dechovku. Nejde ovšem o klasický kvintet. Od samého začátku v něm totiž hraje osm žáků, nicméně z hlediska aranžmá notových zápisů zůstává kvintetem.

Jeho zaměřením je spíše moderní, popřípadě filmová hudba. V jeho repertoáru můžeme nalézt skladby skupiny Counting Stars, melodie z muzikálu Fantom opery, úpravy klasických rockových hitů jakým je např. Smoke on the Water, ale zabývá se i jazzovou produkcí, skladbami Jaroslava Ježka a podobně.

ABC Band vystupuje nejen na akcích školy, ale aktivně se zapojuje i do hudebního a kulturního dění městyse Jedovnice.


ABC BandABC Band
» Spustit prezentaci

Dětský pěvecký sbor Rosničky

Dětský pěvecký sbor existuje v ZUŠ Jedovnice od jejích počátků. Jeho podoba se v průběhu času mění společně s věkem žáků a počtem absolventů. V současnosti je těleso složeno z mladších žáků a působí pod názvem „Rosničky“.

Po prázdninové přestávce se sbor sešel opět v hojném počtu bezmála třiceti dětí z 1.- 4.tříd I. stupně. Polovinu dětí tvoří nováčci, proto se ve sborovém kolektivu musí nejprve rozkoukat a postupně se do něj začlenit. V tomto školním roce čeká Rosničky příprava na tradiční akce, na kterých sbor pravidelně vystupuje.

Už teď se děti těší na vystoupení při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu před kulturním domem v Jedovnicích, následně pak na vánoční koncert ZUŠ. Po novém roce se budou připravovat na Jarní koncert s ŽPS Píseň, vystoupení ke Dni matek a s koncem školního roku se rozloučí na Závěrečném koncertě ZUŠ.

Přejme dětem, aby se jim ve sboru líbilo a měly po celý rok radost ze zpívání.


RosničkyRosničkyRosničky
» Spustit prezentaci

Komorní orchestr Musica Nova

Komorní orchestr Musica Nova započal svou práci při základní umělecké škole Jedovnice, první koncert byl v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích dne 5. 11. 1995. Soubor pracoval se zaujetím a již o rok později (5. 11. 1996) natáčel pro ČT ve spolupráci s pěveckým sborem Rastislav skladbu K. Steckera Koleda, která byla poprvé vysílána na Štědrý den 24. 12. 1996 ve večerním programu České televize.

Musica Nova každoročně veřejně vystupuje asi desetkrát, většinou hrává v kostelích, často při bohoslužbě. Orchestr pracuje pod organizačním a uměleckým vedením Jaroslava Martináska, učitele ZUŠ Jedovnice, jinak také sbormistra smíšeného pěveckého sboru Rastislav.


Musica NovaMusica NovaMusica NovaMusica Nova
» Spustit prezentaci

Rockový soubor

Vznikl v letech 2011 jako součást výuky předmětu „Skupinová praxe“ pana uč. Víta Jindřichovského. Je složen z žáků ZUŠ Jedovnice napříč ročníky a hudebními nástroji. Repertoár se skládá z písní populární, rockové a metalové hudby.

Žáci si dle vlastního vkusu a umu určují písně a snaží se pro ně najít své vlastní osobité podání pod metodickým vedením učitele. Rockový soubor je nejčastěji vidět a slyšet na absolventských vystoupení žáků školy, či třídních besídkách.

Rostoucí zájem žáků a ohlasy rodičů, mladé muzikanty motivují k vlastní společné aktivitě a výsledky snahy tohoto souboru jsou nepřehlédnutelné i mimo působnost naší školy. Z Rockového souboru ZUŠ Jedovnice vzešla nyní již neexistující Jedovnická skupina „Snaha byla“ a současně fungující a stále se zlepšující bluesrockově laděné trio Try(o).

Web: www.tryo.cz


Rockový soubor v roce 2015Rockový soubor v roce 2015
» Spustit prezentaci

Smíšený soubor v Ostrově u Macochy

Smíšený soubor v Ostrově u Macochy vznikl na počátku školního roku 2016 / 2017. Účastní se ho 2 klavíristé, 2 hráči na zobcovou flétnu, 1 houslistka, 1 kytarista a 2 zpěvačky. Pod vedením Adély Stonavské si ansámbl připravuje repertoár na vánoční koncert v Ostrovském kině a na řadu dalších akcí pořádaných Jedovnickou ZUŠ.

Nástrojová různorodost tělesa přináší publiku rozmanitost ve formě odlišných zvukových barev, které se do sebe krásně otiskují a vplývají do celku. Instrumentální složka souboru zde může plnit funkci doprovodu vokální stránce i plnohodnotně prezentovat svou skupinu. Z prvních odzkoušených hodin souboru je již jasné, že tým mladých hudebníků se setkal velice šťastně. Do budoucna budou jistě tvořit skvělou přátelskou partu, která se bude hrdě prezentovat na veřejných vystoupeních.

Smyčcový soubor mladších žáků

Smyčcový soubor mladších žáků zahájil svou práci při základní umělecké škole Jedovnice počátkem školního roku 2016 / 2017. Navštěvuje jej 11 houslistů a 1 violoncellista. Pod uměleckým vedením paní učitelky Adély Stonavské se děti seznamují s hraním ve skupině. Získávají tím řadu nových zážitků, ať už ve formě nově vytvořených přátelství, či dobrého pocitu z kolektivně odvedené práce.

Různorodý výběr repertoáru bude jistě zajišťovat spokojenost jak na straně vystupujících, tak posluchačů. Soubor má v plánu vystupovat jak na větších koncertech pořádaných školou, tak i na interních besídkách jednotlivých učitelů.

Už teď se žáci těší na první vystoupení před publikem, kdy ukáží, co se společnými silami naučili.


Smyčcový soubor v roce 2016Smyčcový soubor v roce 2016
» Spustit prezentaci

Smyčcový soubor starších žáků

Smyčcový soubor starších žáků začal svou uměleckou kariéru pod taktovkou Adély Stonavské, učitelky ZUŠ Jedovnice, ve školním roce 2015/2016. Hrají zde žáci napříč ročníky. Momentálně jej navštěvuje 9 houslistů a 2 violoncellisté.

Hned svým prvním vystoupením, na vánočním koncertě žáků ZUŠ 22. 12. 2015 v Jedovnicích, orchestr potěšil nastudovanou kolekcí koled řadu posluchačů. Další koncert na sebe proto nedal dlouho čekat. Přišel již 8. 5. 2016 na počest svátku maminek. Nově nastudovaný repertoár, tentokrát z období baroka, opět oslovil mnoho příznivců klasické hudby.

Na letošní školní rok už smyčcové těleso pilně studuje nový repertoár, ve kterém se objevuje nejen hudba klasická, ale i filmová. Takže se obecenstvo může těšit na skvělý zážitek v podání našich umělců.


Smyčcový soubor v roce 2015