ZUŠ Jedovnice | Soubory – historie

Soubory – historie

Tato stránka obsahuje historický seznam již zaniklých souborů. Současné soubory najdete na samostatné stránce.

Big Band ZUŠ Jedovnice

Historie tohoto hudebního tělesa sahá do samotných počátků vzniku umělecké školy v Jedovnicích, která samostatně existuje od roku 1979. Soubory obsazené dechovými nástroji zde mají hlubokou tradici, o čemž svědčí skutečnost, že v Jedovnicích v současnosti působí dvě dechové hudby složené z bývalých žáků školy a na základní umělecké škole vedle tanečního orchestru úspěšně fungují i jeho sourozenci – Dechový orchestr a Junior Band.

Za dobu své existence procházel soubor mnoha proměnami. Sjednocujícím faktorem však vždy byla filozofie hráčského obsazení umožňující pohotovou transformaci orchestru tak, aby bylo možné repertoárově obsáhnout jak swingový či jazzový repertoár, tak i skladby klasické dechovky. V řadách souboru můžeme vidět jak současné, tak i bývalé žáky školy, z nichž někteří jsou studenty konzervatoří. Společně s dalšími učiteli pomáhají předávat zkušenosti mladším hráčům a rozvíjet tak tradiční dechové soubory v době, kdy na uměleckých školách obecně klesá poptávka po výuce hry na klasické dechové nástroje.

Orchestr pod taktovkou bývalého ředitele školy Mgr. Josefa Škvařila vystupuje na veřejnosti poměrně často. Můžeme jej slyšet jak na samostatných koncertech, tak i na mnoha dalších kulturních či společenských akcích. Repertoár tělesa je široký. Zahrnuje swingové melodie šedesátých let, známé evergreeny, jazzové skladby v různých úpravách, ale nalezneme v něm i popovou a rockovou produkci, koncertní skladby, a samozřejmě tradiční dechovku.

Významnou složku tělesa tvoří zpěváci. Je to dáno skutečností, že pěvecké oddělení ZUŠ Jedovnice je dlouhodobě na vysoké úrovni a jeho žáci se pravidelně umísťují na předních příčkách celostátních soutěží. Mladí zpěváci tak prostřednictvím spolupráce s orchestrem mají možnost získat cenné zkušenosti s vystupováním na velkých pódiích a do jisté míry je této spolupráci přizpůsoben i repertoár orchestru. Melodie v orchestrálním provedení ovšem tvoří nezanedbatelnou část repertoáru souboru.

Fotografie z vystoupení Big Bandu (tanečního orchestru) můžete nalézt na stránkách školy. Video sestřihy některých vystoupení je možné zhlédnout prostřednictvím Jedovnického infokanálu.

Komorní orchestr Musica Nova

Komorní orchestr Musica Nova započal svou práci při základní umělecké škole Jedovnice, první koncert byl v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích dne 5. 11. 1995. Soubor pracoval se zaujetím a již o rok později (5. 11. 1996) natáčel pro ČT ve spolupráci s pěveckým sborem Rastislav skladbu K. Steckera Koleda, která byla poprvé vysílána na Štědrý den 24. 12. 1996 ve večerním programu České televize.

Musica Nova každoročně veřejně vystupuje asi desetkrát, většinou hrává v kostelích, často při bohoslužbě. Orchestr pracuje pod organizačním a uměleckým vedením Jaroslava Martináska, učitele ZUŠ Jedovnice, jinak také sbormistra s= Komorní trio == Trio se připravuje na soutěž v komorní hře. Studujeme Koncert D moll pro dvoje housle a klavír od Johana Sebastiana Bacha. V měsíci prosinci vystoupíme na vánočním koncertu v Jedovnicích.

Členky:

  • Barbora Řezníčková – 1. ročník II. cyklu – klavír
  • Jana Sotolářová – 6. ročník I. cyklu – housle
  • Markéta Beránková – 6. ročník I. cyklu – housle

Komorní trio

Rockový soubor

Vznikl v letech 2011 jako součást výuky předmětu „Skupinová praxe“ pana uč. Víta Jindřichovského. Je složen z žáků ZUŠ Jedovnice napříč ročníky a hudebními nástroji. Repertoár se skládá z písní populární, rockové a metalové hudby.

Žáci si dle vlastního vkusu a umu určují písně a snaží se pro ně najít své vlastní osobité podání pod metodickým vedením učitele. Rockový soubor je nejčastěji vidět a slyšet na absolventských vystoupení žáků školy, či třídních besídkách.

Rostoucí zájem žáků a ohlasy rodičů, mladé muzikanty motivují k vlastní společné aktivitě a výsledky snahy tohoto souboru jsou nepřehlédnutelné i mimo působnost naší školy. Z Rockového souboru ZUŠ Jedovnice vzešla nyní již neexistující Jedovnická skupina „Snaha byla“ a současně fungující a stále se zlepšující bluesrockově laděné trio Try(o).

Web: www.tryo.cz

Pěvecké kvarteto JAKO

Kvarteto vzniklo v roce 2001 z žáků sólového zpěvu ZUŠ Jedovnice. Všechny nás učila paní učitelka Hana Korčáková, která se také zasloužila o vznik kvarteta a pod jejímž vedením vystupujeme.

Je to už tedy pět let, co spolu zpíváme. Za tu dobu jsme absolvovali mnoho vystoupení a také několik soutěží. V roce 2003 jsme se zúčastnili pěvecké soutěže v komorním zpěvu, která pro nás dopadla víc než skvěle. Ze školního kola jsme se dostali až do ústředního, kde jsme získali krásné 3. místo. Vystupovali jsem také v zahraničí. Koncerty jsem měli v Německu a Itálii. V roce 2006 jsme se také zúčastnili pěvecké soutěže v komorním zpěvu. Opět jsme se umístili výborně – 1.místo v okresním kole. A v roce 2009 jsme se probojovali přes okresní i krajské kolo a v ústředním kole jsme vyzpívali zlato!!!

Dne 6. 1. 2009 se konal v komorním sále ZUŠ Tříkrálový koncert pěveckého kvarteta JAKO, spojený se křtem nového CD Good News. Na programu zazněly převážně písně z tohoto hudebního nosiče. Jako host zazpívala Ludmila Dohnálková a na kytaru doprovodil Jiří Kučerovský. Křestu se zhostil pan ředitel Josef Škvařil, který popřál kvartetu, aby se toto CD stalo počátkem jejich nové umělecké kariéry. Po koncertě proběhla také autogramiáda.

„Ve dnech 24.- 26. dubna 2009 proběhlo v Turnově ústřední kolo národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Pěvecké kvarteto JAKO ze Základní umělecké školy Jedovnice se probojovalo okresním i krajským kolem soutěže a postoupilo do ústředního kola, kde se utkali nejlepší zpěváci z celé republiky. Ve IV. kategorii komorního zpěvu (20-26 let) v Turnově soutěžilo 8 souborů (dua, tria, kvarteta). Vítězem soutěžního klání mezi pěveckými tělesy ze všech koutů republiky se stalo pěvecké kvarteto ze ZUŠ Jedovnice. Zisk první ceny v nejvyšším kole celorepublikové soutěže ZUŠ je pro mladé jedovnické zpěváky velkým vítězstvím a je to zároveň jeden z největších úspěchů žáků školy v její třicetileté historii. Jsme hrdi, že výborně reprezentovali nejen ZUŠ Jedovnice, ale i celý Jihomoravský kraj.

Dík patří nejen soutěžícím, ale i pedagogům a korepetitorům, kteří na tomto ocenění mají nezastupitelný podíl. Jmenovitě paní učitelce Haně Korčákové, která je již řadu let uměleckou vedoucí souboru a stojí v čele pěveckého oddělení ZUŠ Jedovnice a také panu Miloši Pernicovi, který jako host zajistil kytarový doprovod souboru. Více informací najdete na www.jakoquartet.cz.

Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ Jedovnice

O výběr našeho repertoáru se stará paní učitelka Hana Korčáková. Díky ní zpíváme jen samé krásné věci, ať už to jsou lidové písničky nebo spirituály až po úpravy moderních písní. Slyšet nás můžete samozřejmě na různých akcích ZUŠ Jedovnice nebo vánočních koncertech.


Kvarteto JAKOKvarteto JAKO
» Spustit prezentaci

Muzikálové duo

Po velmi úspěšné premiéře 21. 3. 2010 v Olomučanech se dne 25. 4. 2010 uskutečnil v Jedovnicích Koncert muzikálových melodií. Zazpívali sólisté pěveckého oddělení Jiří Daniel a Ludmila Dohnálková. Program připravila a se svým žáky nastudovala paní učitelka Hana Korčáková. Zazněly známé písně českých i světových muzikálů například : Bídníci, Jesus Christ Superstar, My Fair Lady, Cabaret a Chicago, Drákula, Limonádový Joe a Johanka z Arku.

Hlavní protagonisté Jiří Daniel a Ludmila Dohnálková jsou už otřelí zpěváci, kteří poznávají prkna, která znamenají svět. Ludmila je zpěvačka a tanečnice Westernu Boskovice, kde ji můžete vidět v létě v Main Street Show a Jirka zpívá v Městském divadle v Brně, v muzikálu Bídníci. Oba mají za sebou spoustu pěveckých soutěží s výborným umístěním a také mnoho koncertů a tanečním orchestrem Základní umělecké školy.

Na koncertě byla výborná atmosféra a všichni se dobře bavili. Publikum ocenilo účinkující bouřlivým potleskem a vyžádalo si přídavky. Pro velký úspěch toto muzikálové duo vystoupí i v dalších městech našeho regionu. V nejbližší době také vznikne CD z tohoto koncertu.

Napsali o nás:

Druhá květnová neděle už mnoho let patří všem maminkám. A jak nejlépe k tomuto svátku přát? Samozřejmě kyticí! Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou nechal pro všechny maminky, babičky, prababičky… uvázat kytici netradiční. Byla poskládána z těch nejkrásnější melodií a písní ze světových i tuzemských muzikálů počínaje Les Miserables a konče Draculou. Obavy pořadatelů, že při tak krásném počasí se nezaplní sál místního kina, byly zbytečné. Kdo by si nechal ujít tak lákavý program! Koncertem provázela a o každém muzikálu spoustu zajímavostí prozradila paní učitelka Hana Korčáková. Ludmila Dohnálková a Jiří Daniel pak byli hlavními protagonisty nádherného odpoledne. Tato dvě jména si dobře zapamatujte! Určitě o nich v budoucnu hodně uslyšíme, vždyť po prázdninách nastupuje Jirka ke studiu na brněnskou JAMU a Ludmilu můžete vidět v Boskovicích ve Westernu. všichni jim už teď držíme palce, aby se jim dařilo stejně dobře, jako při vystoupení. žáci paní učitelky Korčákové ze ZUŠ Jedovnice předvedli, že na divadelní prkna opravdu patří. Přítomní diváci byli určitě spokojeni, protože po strhujícím finále, kdy zazněla z Bídníků „Hlava mazaná“, si zaplněný sál vyžádal přídavek. Pak se teprve spokojení návštěvníci rozešli domů. A velkou chybu udělal každý, kdo nepřišel. Vystoupení Lidušky a Jirky nemělo chybu! Děkujeme!

(text a foto Eva Sáňková)