ZUŠ Jedovnice | Zaměstnanci

Zaměstnanci

Současní zaměstnanci

JménoPracovní pozice
Milada Andrášiová učitelka (klavír, housle, zobcová flétna)
Mgr. Karla Cabalová učitelka (klavír, hudební nauka)
Lenka Csevárová, DiS. učitelka (taneční obor)
Josef Formánek, DiS. učitel (žesťové dechové nástroje, dechový soubor)
Mgr. Mária Frkalová učitelka (klavír, varhany)
Mgr. Kateřina Graffová učitelka (příčná a zobcová flétna)
Mgr. Josef Havelka učitel (klarinet, saxofon)
Mgr. Jiřina Hloušková učitelka (klavír, sólový zpěv, zobcová flétna, hudební nauka)
MgA. Radka Hreňová učitelka (klavír, PHV)
Bc. Iveta Jančíková učitelka (klavír, PHV, pěvecký sbor)
Kateřina Javorská učitelka (klavír, sólový zpěv)
Magdalena Javorská učitelka (klavír, varhany)
Vít Jindřichovský učitel (kytara, soubory)
Jaroslav Jiráček učitel (trubka, zobcová flétna)
Zuzana Karapetjanová učitelka (klavír, housle, zobcová flétna)
Kristýna Kavínová, DiS. učitelka (klavír, hudební nauka)
Ing. Kateřina Klimešová administrativní pracovnice, zástupce ředitele
Hana Korčáková, dipl. um. učitelka (sólový zpěv), vedoucí pěveckého oddělení, PHV, hudební nauka
Mgr. Eva Lerchová učitelka (klavír, sólový zpěv)
Jaroslav Martinásek učitel (smyčcový soubor)
Mgr. Kateřina Mašová učitelka (klavír, cembalo, sborový zpěv)
Štěpán Podrazil učitel (bicí nástroje)
Bc. Roman Smělík učitel (kytara, elektrická kytara, soubory)
Adéla Stonavská, DiS. učitelka (violoncello, klavír, housle)
Matěj Šíbl učitel (pozoun)
Mgr. Josef Škvařil ředitel, učitel (hudební nauka, soubory)
Mgr. Jitka Vávrová učitelka (výtvarný obor)

Bývalí zaměstnanci

JménoPracovní pozice
Mgr. Květoslav Audy učitel (kytara)
Antonín Boreš učitel (akordeon, korepetice v TO)
Mgr. Karla Cabalová učitelka (klavír, keyboard)
Karel Čech učitel (dechové nástroje, dechový soubor)
Alois Dozbaba učitel (zobcová flétna)
Ivana Drahovzalová učitelka (housle, klavír, PHV)
Pavla Dvořáková učitelka (taneční oddělení)
Mgr. Lenka Fojtová učitelka (klavír)
Jaroslav Fuksa učitel (klarinet, klavír, taneční kapela)
Jiří Gundacker učitel (trubka, dechový soubor)
Milan Javorský učitel (violoncello, klavír, akordeon)
Eva Korčáková administrativní pracovnice
Vlasta Kovaříková učitelka (taneční oddělení)
Věra Kovářová učitelka (výtvarný obor)
Iva Králová učitelka (taneční oddělení)
Jiří Kučerovský učitel (kytara)
Josef Kulhan učitel (klarinet)
Jiří Majer učitel (zobcová flétna)
Bc. Jiří Marek učitel (sólový zpěv, HN)
Hana Marková učitelka (kytara, zobcová flétna, kytarový soubor)
BcA. Andrea Mikušová učitelka (kytara)
Ing. Dana Münsterová učitelka (výtvarný obor)
Mgr. Dušan Orsag učitel (taneční orchestr, flétna, klavír, bicí)
Jaroslav Pajunčík učitel (klarinet, příčná flétna, saxofon)
Jana Pernicová učitelka (klavír)
Jana Petrželová učitelka (taneční oddělení)
Vladimír Pfeffer učitel (pozoun, tenor)
Josef Plch technik ICT
Mgr. Soňa Plchová učitelka (výtvarný obor)
Mgr. Ivan Pohanka učitel (klarinet)
BcA. Veronika Poslušná učitelka (klavír, korepetice)
Kateřina Prudíková učitelka (taneční oddělení)
Zdeňka Punarová učitelka (taneční obor)
MgA. Tomáš Rolek učitel (bicí nástroje)
Eva Sedláčková učitelka (kytara, akordeon, pěvecký sbor, PHV)
Eva Slabáková učitelka (klavír)
Jiřina Sopouchová učitelka (taneční oddělení)
BcA. Lukáš Sotolář učitel (housle, klavír)
Lea Stejskalová administrativní pracovnice
Lukáš Svoboda, DiS. učitel (violoncello, klavír)
Aneta Šedá učitelka (kytara)
Klára Široká učitelka (kytara)
Ladislav Šumbera učitel (housle, kytara, klavír)
Zuzana Šumpichová, DiS. učitelka (kytara)
Pavel Šuráň učitel (pozoun)
Vlastimil Trllo učitel (klarinet)
Mgr. Hana Vechetová učitelka (klavír, HN)
Mgr. Kateřina Veselá učitelka (sólový zpěv, pěvecký sbor)
Antonín Veselý učitel (housle, klavír, korepetice v TO)
Veronika Voráčová učitelka (klavír, zobcová flétna, HN)
Mgr. Jaroslav Zouhar učitel (žesťové dechové nástroje)
Karel Zouhar učitel (dechové nástroje)
Jiří Žerníček učitel (klarinet)