ZUŠ Jedovnice | Výtvarný obor

Výtvarný obor

V současnosti pracuje v Jedovnicích a v Lipovci. V minulých letech fungovaly i pobočky v Rudici a Kotvrdovicích.

Žáci jsou s výtvarnými technikami seznamováni prostřednictvím každoročně se měnících témat a námětů, které jsou součástí dlouhodobých projektů. V poslední době navíc nastal významný posun, co se týče prostor a vybavení. Pracujeme ve specializovaných učebnách, vybavených novými velkými stoly, a k dispozici máme i dvě keramické pece – od listopadu 2008 tedy i v Lipovci, odkud se do té doby musela keramika převážet k výpalu do Jedovnic.

Právě práce s hlínou patří u mnohých žáků k nejoblíbenějším aktivitám. Výuka dále zahrnuje kresbu, malbu, základy grafiky, práci s přírodninami, kovy, drátem, sklem, textilem, zkoušíme i land art a body art a vše umocňujeme prožitkem v akční tvorbě, a tak nenásilně poodhalujeme roušku historie jednotlivých kultur a civilizací… Poznáváme také svět současného moderního výtvarného umění . Čas od času podnikáme společné výpravy do galerií či muzeí, které nás většinou inspirují k další tvorbě.

Každoročně se také účastníme celé řady výtvarných akcí a soutěží, ať už jsou to celostátní přehlídky ZUŠ, kde byly naše výsledky pozitivně hodnoceny, nebo tématicky zaměřené soutěže, kde se naši žáci také dobře umísťují.

K největším zážitkům mladých výtvarníků z Jedovnic patřilo pozvání úspěšných tvůrců na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Bude mít Země bílou čepici?“ do Prahy na Ministerstvo zahraničí ČR (v červnu 2007).

Výsledky naší práce pravidelně představujeme veřejnosti – v Jedovnicích při krátkodobých výstavách během vánočních či závěrečných koncertů ZUŠ v kulturním domě, v Lipovci se již stalo několikaletou tradicí, že pořádáme v tamějším Domě služeb čtrnáctidenní výstavu před koncem školního roku.

Doufáme, že našim svěřencům vydrží jejich touha tvořit a i nadále nás budou překvapovat svými neotřelými nápady a nikde nekončícím světem dětské fantazie…

Jitka Vávrová + Soňa Plchová

Aktuality

Aktuální zprávy z činnosti výtvarného oboru naleznete zde.