ZUŠ Jedovnice | Zaměstnanci

Zaměstnanci

Josef Plch

Josef Plch

ID (identifikační číslo): 70

Veřejné údaje

Pracovní stav: bývalý zaměstnanec
Pozice: technik ICT
Poznámky:

2011