ZUŠ Jedovnice | Zaměstnanci

Zaměstnanci

Kateřina Javorská

Kateřina Javorská

ID (identifikační číslo): 52

Veřejné údaje

Pracovní stav: zaměstnán
Pozice: učitelka (klavír, sólový zpěv)
Poznámky:

2000-2001 2004-dosud

Studentka PdF UP v Olomouci, obor sólový zpěv a HV pro ZUŠ a SŠ, koncertně se účastní zahraničních výjezdů do zahraničí.