ZUŠ Jedovnice | Školné

Školné

Výše úplaty za vzdělávání (školného) ZUŠ Jedovnice ve školním roce 2019/2020:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Blansko, č. účtu: 1362136399/0800

Obor hudebníŠkolné pololetní (Kč)
Přípravné studium1000
Klavírní přípravka1300
Základní studium – individuální výuka – Jedovnice1650
Základní studium – individuální výuka – pobočky1500
Základní studium – skupinová výuka1400
Základní studium – rozšířené vyučování1900
Obor výtvarný
Přípravné i základní studium1400
Obor taneční
Přípravné i základní studium1400
  • Poznámka: pokud je žák přípravného studia hudebního oboru vzděláván formou individuální výuky (varianta B dle ŠVP ZUŠ Jedovnice), hradí úplatu za vzdělávání ve výši odpovídající základnímu studiu.
MgA. Michal Hreňo, ředitel školy, v. r.

V Jedovnicích 4. 6. 2019

Výše úplaty za vzdělávání (školného) ZUŠ Jedovnice ve školním roce 2018/2019:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Blansko, č. účtu: 1362136399/0800

Obor hudebníŠkolné pololetní (Kč)
Přípravné studium1000
Klavírní přípravka1300
Základní studium – individuální výuka – Jedovnice1650
Základní studium – individuální výuka – pobočky1500
Základní studium – skupinová výuka1200
Základní studium – rozšířené vyučování1900
Obor výtvarný
Přípravné i základní studium1400
Obor taneční
Přípravné i základní studium1400
  • Poznámka: pokud je žák přípravného studia hudebního oboru vzděláván formou individuální výuky (varianta B dle ŠVP ZUŠ Jedovnice), hradí úplatu za vzdělávání ve výši odpovídající základnímu studiu.
Mgr. Josef Škvařil, ředitel školy, v. r.

V Jedovnicích 18. 6. 2018