ZUŠ Jedovnice | Projekty

Projekty

ZUŠ Jedovnice 63

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně sociální rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, projektové dny ve škole i mimo školu, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky ZUŠ a komunitně osvětová setkávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt 63