ZUŠ Jedovnice | Aktuality

Aktuality

Doplnění informací pro žáky, kteří začnou v týdnu od 11. 5. 2020 navštěvovat ZUŠ:

  • 1) do budovy vstupujeme po jednom
  • 2) odevzdáme vyplněný dotazník
  • 3) necháme si změřit teplotu
  • 4) vydezinfikujeme si ruce
  • 5) hurá nahoru do ateliéru (tam se dozvíte, co nevíte …)

10. května 2020 | Jitka Vávrová | Zobrazit celý článek

Od 11.5.2020 zkoušíme znovu po povinné pauze spustit klasickou výuku na ZUŠ. Velice děkuji všem, kteří odpověděli jakoukoli formou a dodali mi vyplněný dotazník. Na jeho základě jsem vytvořila provizorní rozvrh na celý první týden… (celý článek)


10. května 2020 | Jitka Vávrová | Zobrazit celý článek

Milí rodiče, přátelé,

   děkujeme za trpělivost, zde jsou informace, které jsme tyto dny shromáždili na základě dosavadních znalostí, komunikace se základními školami, pedagogy, rodiči… (celý článek)


9. května 2020 | MgA. Michal Hreňo, ředitel Základní umělecké školy F. B. Ševčíka Jedovnice | Zobrazit celý článek

I během tohoto týdne budeme pokračovat v záznamech do našich knih – deníků, protože se již blíží termín uzávěrky soutěže Veličenstvo kniha, což je čtvrtek 14.5.2020… (celý článek)


2. května 2020 | Jitka Vávrová | Zobrazit celý článek

I během tohoto týdne budeme pokračovat, když nám vyjde čas a políbí nás múza, v záznamech do našich knih – deníků.

Jako námět by to tentokrát byl nákres konstrukce nějakého dopravního prostředku, pomocí kterého bychom mohli opustit ty naše „ostrůvky“ a navštívi… (celý článek)


26. dubna 2020 | Jitka Vávrová | Zobrazit celý článek