ZUŠ Jedovnice | Pololetní besídka oddělení dechových nástrojů

Pololetní besídka oddělení dechových nástrojů

« Všechny články
27. ledna 2020

Dne 27. ledna 2020 v odpoledních hodinách v multifunkčním sále ZUŠ zazněly skladby pro dechové nástroje v podání žáků ze tříd p. uč. J. Havelky, J. Jiráčka a J. Formánka. Na závěr pololetní besídky byli žáci odměněni potleskem zcela zaplněného sálu a byla jim rozdána vysvědčení.

Jaroslav Jiráček