ZUŠ Jedovnice | Vánoční koncert v Domově Santini – Lumina Křtiny

Vánoční koncert v Domově Santini – Lumina Křtiny

« Všechny články
21. prosince 2019

Vánoční zpívání v Domově seniorů Santini – Lumina ve Křtinách bylo milé zpestření adventního času. V pátek 20. prosince se zúčastnili tentokrát nejen naši žáci pěveckého oddělení ze Křtin i z Ochozi, ale i mnozí další úžasně naladění lidé, kteří se k nám přidali potěšit křtinské seniory připravenými společně zazpívanými vánočními písněmi. Byl to chrámový sbor a žesťové kvarteto. Úvodní slovo měla paní Mgr. Hana Německá, ředitelka Domova Santini a pan František Novotný, starosta městyse Křtiny. Hovořilo se o vztazích mezi lidmi a o branách a dveřích, které někdy od sebe lidi oddělují. Byla připomenuta myšlenka adventního času: to, že by v tomto období měli mít lidé k sobě blíže. Celý koncert byl vnímán jako adventní věnec – křtinská rodina – zastoupena mladými zpěváčky, jejich rodiči – muzikanty a prarodiči, lidmi, kteří pobývají v Domově. Koncert se nesl v duchu velmi srdečném a přátelském, repertoár byl pestrý a nálada sváteční. Náš program, kdy se střídaly sólově i sborově zpívané písně, byl ukončen klasikou vánoční doby – písní Purpura, kterou s námi zpívali všichni přítomni: babičky, dědečci, milý personál a vedení Domova, chrámový sbor i pánové z žesťového kvarteta. Všem účinkujícím vedení Domova poděkovalo za čas a ochotu připravit program a s přáním krásných svátků, štěstí a zdraví v dalším roce jsme se se všemi rozloučili.

Jiřina Hloušková