ZUŠ Jedovnice | Slavnostní víkend u příležitosti udělení čestného názvu školy

Slavnostní víkend u příležitosti udělení čestného názvu školy

« Všechny články
14. října 2019

Na jedovnické základní umělecké škole proběhl ve dnech 12. a 13. října slavnostní víkend, jehož nosnými tématy byla změna názvu školy a připomenutí 40 let od jejího založení. Základní umělecká škola získala do svého čestného názvu jméno významného jedovnického rodáka, prof. Františka Bedřicha Ševčíka. Ve spojení s kulatým výročím školy se uskutečnil slavnostní víkend o třech tematických pilířích.

Součástí slavnostního víkendu byla sobotní vernisáž, která otevírala výstavu artefaktů z pozůstalosti prof. Františka Bedřicha Ševčíka. Tyto artefakty zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Výstava byla k dispozici veřejnosti v sobotu i v neděli v průběhu všech dalších akcí.

V neděli pokračovala slavnost přednáškou o životě profesora Ševčíka. Mluveného slova se ujala slečna Mgr. Rebeka Majerová, která téma života a díla profesora Ševčíka zpracovala ve své diplomové práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přednášku, doplněnou promítáním, mohli zájemci shlédnout v kinosále kulturního domu.

Vyvrcholením víkendu byl slavnostní koncert žáků a pedagogů školy, který přinesl hudbu především z období života Františka Bedřicha Ševčíka a zároveň hudbu českých autorů.

MgA. Michal Hreňo