ZUŠ Jedovnice | SLOVO ŘEDITELE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

SLOVO ŘEDITELE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

« Všechny články
2. září 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravím vás na začátku školního roku 2019/2020, který nám přináší několik významných novinek.

Tou první je skutečnost, že od 1.září 2019 ponese naše škola nový název. Po dlouhém procesu jednání s Jihomoravským krajem, MŠMT, Vlastivědným muzeem Olomouc a dalšími subjekty vám mohu s radostí oznámit, že naše škola ponese jméno významného jedovnického rodáka, Profesora Františka Bedřicha Ševčíka. Jsme rádi, že můžeme významnou osobnost Jedovnic v našem názvu připomínat. Zároveň velmi děkuji všem kolegům a přátelům, kteří mají podíl na tom, že se tento poměrně složitý proces podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Děkujeme i Jihomoravskému kraji a MŠMT za vstřícný přístup a přátelskou komunikaci. Při příležitosti udělení nového názvu školy proběhne o víkendu 12. – 13. října několik kulturních akcí, kde se vystoupení našich žáků budou střídat s odbornými přednáškami a výstavami. Sledujte naše webové stránky.

Čeká nás práce nejen na poli uměleckém, ale i v oblasti pedagogické. Od loňského podzimu jsme zavedli elektronickou dokumentaci (žákovskou knížku), její používání vnáší do naší praxe řadu otázek. Odpovědi na tyto otázky nám můžete dát i Vy, rodiče, o což vás laskavě žádám. Vaši pedagogové vám rozdají krátké dotazníky, o jejichž vyplnění vás prosím do 15. září. My je vyhodnotíme a tuto zpětnou vazbu zohledníme.

Chci také upozornit, že se v dílčích bodech změnilo znění Školního řádu, jehož znalost také budete stvrzovat podpisem. Změny se týkají především používání mobilních telefonů během výuky a sdělení aktuálního zdravotního stavu žáka.

Za zmínku také stojí započatá výzdoba vnitřních prostor školy, ve které s nadšením bude i nadále pokračovat výtvarný obor v čele s paní učitelkou Mgr. Jitkou Vávrovou.

Celý školní rok budou provázet akce k 40. výročí založení naší školy. Čekají nás mezioborové projekty, řada koncertů a doprovodných akcí, na které vás srdečně zvu. Těším se za vzájemnou spolupráci, kvalitní chod umělecké školy se neobejde bez úzké spolupráce rodičů a pedagogů. Oceňuji, že dohlížíte na přípravu žáků, a to jak v příslušných oborech, tak organizací podporujete chod mnoha kulturních akcí. Kdykoliv se na nás můžete obrátit s vašimi dotazy a připomínkami, jsme jim otevřeni.

Přeji všem příjemný a úspěšný vstup do nového školního roku

Michal Hreňo