ZUŠ Jedovnice | Absolventský koncert 26. 6. 2019

Absolventský koncert 26. 6. 2019

« Všechny články
28. června 2019

Ve středu 26. 6. uzavřely svoje studium na ZUŠ Jedovnice dvě klavíristky. Adéla Piňosová absolvovala studium 1. cyklu a Sophie Martincová uzavřela 2. cyklus. Koncert se odehrával v komorním prostředí klavírní třídy, neboť si Sophie vybrala jako svůj absoventský kus Bachův Koncert A dur. Zatím jiný prostor na naší škole dvěma klavíry nedisponuje, a tak byla volba jasná. Program doplnily skladby z období baroka a romantismu – A. Scarlattiho, R. Schumanna, F. Chopina a P. Zilchera. Adélka pak přidala své oblíbené jazzové skladby M. Schoenmehla. Sólovými výstupy a jako člen klavírního tria vypomohl Dan Hudec, nastávající absolvent. Velký dík patří i violloncellistce Kristýně Herzánové, která se spolupracovala se Sophií ve violoncellové sonátě A. Vivaldiho. Všem účinkujícím a milým hostům patří velký dík za vytvoření krásné atmosféry. Absolventkám patří přání všeho nejlepšího s hudbou i mimo ni.

Radka Hreňová