ZUŠ Jedovnice | Šamalíkova míle

Šamalíkova míle

« Všechny články
27. května 2019

V neděli 26. 5. se konal v Ostrově u Macochy tradiční běžecký závod Šamalíkova míle. V kulturním programu vystoupili i naši žáci. Nejprve zazpívala p. uč. Hana Korčáková za doprovodu kytaristy p. uč.Romana Smělíka. Po slavnostním úvodu, ve kterém promluvil ředitel ZŠ Karel Hasoň a ředitel ZUŠ Michal Hreňo, předvedli své pásmo zpěváci. Dále vystoupily se svým pásmem děti z mateřské školy a žáci základní školy s básněmi. Pak už začal vlastní závod, rozdělený do věkových kategorii od nejmenších až po nejstarší. Poté následoval hlavní běh na 10 km. Všichni přítomní tak prožili pěkné kulturně sportovní odpoledne.

Hana Korčáková