ZUŠ Jedovnice | Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2019

Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2019

« Všechny články
6. dubna 2019

Ve dnech 4.- 7. 4. se konal 17. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2019. Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Soutěží se v jednotlivých oborech a podle věkovych kategoriích. Výkony hodnotí mezinárodní porota složená z profesorů konzervatoří a vysokých škol.

ZUŠ Jedovnice reprezentovali žáci pěveckého oddělení pod vedením paní uč. Hany Korčákové a Kateřiny Javorské. Vedlo se jim výborně a opět vybojovali zlatá ocenění. Gabriela Musilová získala 1. místo a titul laureáta soutěže v 1. kategorii a Marek Pernica také 1. místo a titul laureáta soutěže v 2. kategorii. Dále děvčata Kateřina Pernicová a Karolína Sehnalova získala čestná uznáni ve 2. kategorii.

Všem zpěvákům děkuji za výbornou reprezentaci školy, pedagogům za přípravu a také korepetitorce Kristýně Kavínové. V neposlední řadě i rodičům za podporu.

Hana Korčáková