ZUŠ Jedovnice | Ohlasy z DPS Holásecká

Ohlasy z DPS Holásecká

« Všechny články
6. února 2019

Je to krásný příběh. O tom, jak u nás byli hosté ze ZUŠ z Jedovnic – žáci a pedagogové. S radostí jsme je očekávali. Jsou to naši staří dobří známí. Jezdívají každým rokem. Tu je o tom vyprávění: To byl takový zimní den, kdy nebylo sluníčka. Obloha byla zatažená, téměř olověná. Naštěstí sníh nepadal – cesty z Jedovnic k nám byly k průjezdu připravené. A už jsme je vítali. Mnoho známých tváří. Představil se nám i Michal Hreňo. Jako účinkujícího – violoncellistu, ho známe od minula. Navíc dnes k nám přišel i jako nový ředitel ZUŠ Jedovnice. K jmenování mu blahopřejeme. Těšíme se na spolupráci s ním. Pan Hreňo vystřídal svého předchůdce, kolegu, Mgr. Josefa Škvařila. I tomu přejeme hodně zdaru v jeho nové, zodpovědné funkci, kterou vykonává zase jinde. Že na něj rádi vzpomínáme a pozdravovat necháváme. Určitě ani na náš Domov nezapomíná. A již zněla píseň, taková ta stařičká, „staromódní“ – „Byla cesta, byla ušlapaná“, píseň plná něhy. Zahajovala koncert. Již plynuly písně další a další. Housle zpívaly, i klavír, klarinet, violoncello, do daleka do vysoka se nesl i hlas trubky. Šikovní byli žáci. Večerní píseň trumpeta vytrubovala do světa. Polka byla zase v rytmu tanečním. Housle vykouzlily pasáže z Mozartovy Figarovy svatby. Následovalo další překvapení. Kdysi mezi klienty bylo vyřčeno přání, zda by nám mohli zazpívat vánoční Ukolébavku – Rozmilé děťátko spi – dnes zaznělo. Tuto i „Půjdem spolu do Betléma“, jsme si s účinkujícími zazpívali. Jako by byl den splněných přání… Kdo by neznal Šlitra, Suchého, jejich píseň Purpura – nádhernou, působivou. Zpíval ji Marek, mladý, šikovný zpěvák. V pěveckých soutěžích v Kyjově, Poličce i Olomouci s ní vybojoval 1. místo. Již se „Purpura“, v mohutném nápěvu, s podporou našich klientů, nesla sálem. Slavnostní podtext koncertu podtrhávala píseň, která k Vánocům neodmyslitelně patří – „Tichá noc“ – kouzelná, slavnostní. Tentokrát to byla verze F.X. Grubera. Nešlo nezpívat! Píseň „Chtíc aby spal“ zpíváme i v našem sboru. Není divu, že i tady jsme se svým zpěvem připojili. Paráda! Fascinující byly i melodie z filmu Harry Potter v zimě. To do popředí vpluly půvabné tanečnice. Vznášely se jako labutě, plavně, zpěvně. Pohyby ladné. Hltali jsme křehkou krásu. Nádhera! Pastva pro oči, uši, i pro potěchu srdce. Nastoupily housle s klavírem – vánoční spirituál jako by přibližoval vzdálené země. Vnímali jsme všemi smysly. Trubka nám téměř mnohé roztancovala, rozehrála. Provolávala do světa… Blues, v čtyřručním podání na klavír, bylo v jazzovém stylu… Davida a Goliáše od J. Ježka mnozí znají, v mládí zpívali – píseň zazněla i nyní! Všechno připomínalo staré, krásné, dobré časy, které uplynuly. Nedají se vrátit. Ale byly! To je hlavní! Tehdy naši byli o nějaký rok mladší a plně si užívali života, mnohých vzácných chvil třeba s rodinami… Nastoupilo pěvecké trio KAM. K – Karolína, A – Adéla, M jako Marek. To byly zpěvy! Šikovní! To jsme neznali, ale ano, „Nám je tady krásně“ – zpívalo se v písni. A opravdu bylo. Jak bylo krásně na světě i tady u nás! Tak pěkně nám to rozproudili. Možná jsme přitom mnozí vzpomínali na doby minulé. Bylo nám nad slunce jasné, že na soutěži zpěvu – Stonavská Barborka – zapůsobili. Píseň v jejich podání si ze soutěže odnesla 1.místo. A už zněl vánoční hymnus Adeste fideles. Byl opravdu slavnostní. V zadumání jsme naslouchali. Manželé Hreňovi skladbu nádherně, procítěně hráli. Tímto přednesem se ale uzavíralo dnešní vystoupení. Ani se nám nechtělo končit. Ale – vypršel čas. Děkujeme ZUŠ z Jedovnic za to, že k nám přijeli, že nelitovali čas, námahu. Děkujeme za nádherný zážitek. Děkujeme všem žákům. Jsou šikovní. Velké poděkování patří i pedagogům, dnes i v roli účinkujících. Děkujeme jejich panu řediteli. Michalu Hreňovi. Přejeme mu hodně úspěchů v nové práci – u nich v ZUŠ. Děkujeme dipl. um. Haně Korčákové – je učitelkou zpěvu. Dnes se nám opět předvedla i v roli konferenciérky. Katka Javorská a Mgr. Radka Hreňová jsou učitelky klavíru. Jaroslav Jiráček stojí v čele trumpetistů. Dnes jsme se seznámili i s Lenkou Šimkovou, DiS. – jsme rádi – vede ony mladé, šikovné tanečnice, baletky. Josef Formánek, DiS. měl na starosti techniku, zvuk. Děkujeme všem. Milé naše Jedovnice! Umožnily jste nám prožít krásné věci. Takové ty křehké, co se nedají koupit ani penězi zaplatit. Mnohé jste nám zprostředkovaly! Navíc – člověku mohlo připadat, že sem z Jedovnic přijela jedna velká, krásná rodina – naše rodina. Jako by tomu tak bylo. Bohatě jste nadělovali! Přitom – do klína vám nic nespadlo, vše je zasloužené. Jste báječní, jeden vedle druhého! Šikovní, pěkně připravení, sehraní. Jsme vám vděčni i za vše! Přátelsky jsme se loučili. Pozdravujte tam u vás. Pozdravujte Jedovnice! Ať se vám daří, hodně úspěchů a zdraví k tomu.

Za Domov pro seniory Holásecká, Brno – Tuřany napsala PhDr. Markéta Běhalová

PhDr. Markéta Běhalová