ZUŠ Jedovnice | Pololetní přehrávka ve Křtinách

Pololetní přehrávka ve Křtinách

« Všechny články
4. února 2019

V pondělí 4.února proběhla v hudební třídě ZŠ Křtiny pololetní přehrávka žáků paní učitelky Jiřiny Hlouškové a Zuzany Karapetjanové. Na tomto vystoupení si hlavně zahrály děti, pro které bylo jejich vystoupení premiérou. Děti zahrály velmi pěkně k radosti svých rodičů i učitelek. Po vystoupení měli rodiče možnost vyjádřit se k otázkám chodu školy a výuky, vyučující znovu rodičům připomenuly význam základního uměleckého vzdělávání, zdůraznily kladný vliv hudby na dětskou psychiku i na formování osobnosti. Celá přehrávka se nesla v duchu pohody a klidu.

Jiřina Hloušková