ZUŠ Jedovnice | Mikulášská besídka zpěváčků z PHV v MŠ Jedovnice

Mikulášská besídka zpěváčků z PHV v MŠ Jedovnice

« Všechny články
6. prosince 2018

Mikuláš k nám každý rok přichází 5.12., aby potěšil děti a daroval jim nějakou drobnost. Naši nejmenší zpěváčci z přípravné hudební výchovy z MŠ Jedovnice vystoupili poprvé na mikulášské besídce pro svoje rodiče. Děti ve věku 4-5 let předvedly krásný program pod vedením p.uč. Hany Korčákové. Hudební pohádka spojená s lidovými písničkami, tanečky, vánočními písněmi a koledami naladila všechny posluchače na přicházející vánoční svátky. Premiéra se dětem velmi povedla a každý dostal sladkou odměnu. Naši nejmenší si zazpívají i na slavnostnim vánočním koncertě 18.12. v kulturním domě v Jedovnicích.

Hana Korčáková