ZUŠ Jedovnice | Závěrečná besídka dechového oddělení

Závěrečná besídka dechového oddělení

« Všechny články
24. června 2018

Dne 25. 6. 2018 se konala závěrečná besídka dechového oddělení. Žáci ze tříd p. uč. Havelky, p. uč. Jiráčka, p. uč. Formánka a p. uč. Šíbla si poprvé vyzkoušeli prostory nového multifunkčního sálu naší školy, který je těsně před dokončením a v novém školním roce již bude plně sloužit svému účelu.

Všichni žáci a navštěvníci besídky měli radost jak z muzicírování, tak z nového sálu. Na závěr besídky jsme žákům předali vysvědčení a s přáním pěkných prázdnin se rozešli do svých domovů.

Jaroslav Jiráček