ZUŠ Jedovnice | ZUŠ OPEN – Den otevřených dveří

ZUŠ OPEN – Den otevřených dveří

« Všechny články
29. května 2018

V rámci celostátního happeningu ZUŠ Open realizovala základní umělecká škola kromě výchovných koncertů také Den otevřených dveří na svém kmenovém pracovišti v Jedovnicích.

Brány školy se návštěvníkům otevřely od 15 do 18 hodin a veřejnost si tak mohla prohlédnout její nově adaptované prostory. Příchozí vítaly tóny hudebních souborů, které hrály na nádvoří před školou. V 1. poschodí pak své umění předváděli výtvarníci a tanečníci. K nahlédnutí byl i dokončovaný multifunkční sál a učebna hudební nauky.

2. poschodí bylo naplněno tóny hudby, která se linula ze všech 8 učeben, kde si mohli návštěvníci prohlédnou ukázky umělecké výuky a práce s žáky Nechybělo ani občerstvení a pro zájemce, byla zorganizována také doprava mikrobusem s nástupními stanicemi v Chaloupkách a u obecního úřadu.

Celá akce byla premiérou. Její úspěch však dává tušit, že se v příštích letech stane novou tradicí.

Josef Škvařil