ZUŠ Jedovnice | Vánoční koncert Jedovnice

Vánoční koncert Jedovnice

« Všechny články
29. prosince 2017

Tradiční vánoční koncert žáků základní umělecké školy se letos konal ve čtvrtek 21. prosince v kulturním domě. Před zahájením hlavního programu si návštěvníci mohli ve vestibulu prohlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru a současně se vánočně naladit poslechem koled v podání žesťového souboru ABC Band a žáků pěveckého oddělení.

Hlavní program v sále začal v půl páté a trval necelých 90 minut, během kterých se představil pěvecký sbor, instrumentální i vokální soubory, sólisté, a také žáci tanečního oboru. Koncert mluveným slovem provázela paní učitelka Radka Hreňová, která si k moderování přizvala i své žáky.

Posluchači zaplnili hlediště sálu do posledního místa a gradující, rozmanitě sestavený program zaujal pozorné publikum všech věkových kategorií. Celý koncert tak byl důstojným vyvrcholením období adventu a ve všech přítomných navodil příjemnou sváteční atmosféru Vánoc.

Josef Škvařil