ZUŠ Jedovnice | DPS Rosnička a DPS Vápeníček v Olešnici

DPS Rosnička a DPS Vápeníček v Olešnici

« Všechny články
6. listopadu 2017

Setkání dětských pěveckých sborů, které pořádá ZŠ a MŠ v Olešnici pod záštitou starosty města, se již stává tradicí.

Letos se přehlídky zúčastnily z naší ZUŠ hned dva dětské sbory. Pěvecký sbor Vápeníček, pod vedením p.uč. Evy Lerchové a pěvecký sbor Rosnička pod vedením p.uč. Kateřiny Javorské. Obě tělesa naši školu reprezentovala mezi množstvím dalšich sborů (celkem 9) velice kvalitně. Nejen výběr skladeb a různých žánrů, ale také souznění hlasů dodalo našim vystoupením odpovídající úroveň.

Děti i učitelé si výlet užili, obohaceni o zážitek nejen kulturní. Budeme se těšit na příští ročník! Děkuji i rodičům za poskytnutou důvěru a podporu dětí v tak krásné činnosti, jakou je sborový zpěv.

Kateřina Javorská