ZUŠ Jedovnice | Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů Praha 2017

Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů Praha 2017

« Všechny články
24. října 2017

Ve dnech 20. – 22. října 2017 se konala v Praze Písňová soutěž Bohuslava Martinů. Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy za podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové a ve spolupráci se ZUŠ Bohuslava Martinů Polička pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením se záměrem podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu B. Martinů.

Zároveň tato soutěž vyplňuje mezeru v písňových soutěžích pro žáky a studenty ve věku od 10 do 20 let, které by odpovídaly svými požadavky možnostem mladých pěvců v daném věku. Soutěž je vyhlašována každoročně. Písňová soutěž Bohuslava Martinů patří mezi soutěže doporučené MŠMT.

Letos se konal již 15. ročník této soutěže. Účastnili se jí i žáci ZUŠ Jedovnice, Kateřina Pernicová a Marek Pernica z pěveckého oddělení pod vedením p. uč. Hany Korčákové. Konkurence s mezinárodní účastí byla velmi silná jak počtem zúčastněných, tak i kvalitou předvedených výkonů. Oběma našim zpěvákům náleží velká gratulace, protože si vedli opravdu skvěle. Marek Pernica vyzpíval v kategorii chlapci (10-12 let) krásné 2. místo a Kateřina Pernicová v kategorii děvčata (10-12 let) 3. místo.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě soutěžního vystoupení, hlavně korepetitorce p. uč. MgA. Radce Hreňové, dětem za výbornou reprezentaci školy a také mamince Jitce Pernicové, která nás na soutěži v Praze doprovázela. Přeji všem další radost ze zpívání!

Hana Korčáková